Valsts operatīvā medicīniskā komisija lemj par plānveida palīdzības pārtraukšanu slimnīcās

Strauji pieaugot saslimstībai ar Covid-19 un pacientu skaitam slimnīcās, Valsts operatīvā
medicīniskā komisija (VOMK) šodien, 14.oktobrī, lēma pārtraukt plānveida veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanu slimnīcās* ar nākamās nedēļas pirmdienu - 18.oktobri. Lēmums
pieņemts saistībā ar nepieciešamību nodrošināt papildu ārstniecības personāla resursus un
pārprofilēt gultasvietas neatliekamo, akūto un Covid-19 pacientu ārstēšanai.


Epidemioloģiskās prognozes liecina, ka slimnīcās noslodze Covid-19 pacientu dēļ turpinās
strauji pieaugt. Stacionēto Covid-19 pacientu skaits šobrīd ir palielinājies līdz 954 un slimnīcās
ārstējas 116 pacienti ar smagu slimības gaitu un 838 ar vidēji smagu. Tādēļ, rēķinoties ar
turpmāku slimnieku skaita palielinājumu ir nepieciešams novirzīt papildu resursus, lai sniegtu
palīdzību neatliekamos un akūtos gadījumos, pārtraucot atliekamus plānveida stacionāros
medicīnas pakalpojumus.
Atgādinām, ka pirms nedēļas izsludinātā ārkārtas medicīniskā situācija nozīmē, ka visi
ārstniecības resursi tiek koncentrēti, lai nodrošinātu neatliekamo medicīnisko palīdzību,
palīdzību akūtos gadījumos un Covid-19 pacientu ārstēšanu. Ir pārorganizēta un ierobežota
plānveida stacionārā palīdzība, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) atbilstoši
hospitalizācijas plānam pacientus nogādā tuvākajā slimnīcā, kā arī prioritizē izsaukumus. Tāpat
pacienti, kuriem sniegta akūtā palīdzība augstāka līmeņa slimnīcā, tālākai ārstniecībai var tikt
nogādāti uz zemāka līmeņa slimnīcu vai novirzīti turpināt ārstēšanos mājās ģimenes ārsta
uzraudzībā. Slimnīcas Covid-19 pacientu aprūpē iesaista papildu medicīnas personālu, kas
ierastos apstākļos nestrādā ar infekcijas slimību profila pacientiem, kā arī atšķirīgi plāno darba
grafiku, lai maksimāli nodrošinātu personāla iesaisti un pieejamību.
Katra ārstniecības iestāde individuāli sazināsies ar pacientu, lai informētu, ja kāds
plānveida veselības aprūpes pakalpojums tiks atlikts. Vienlaikus šie pacienti nezaudēs savu
rindu, un, atjaunojot konkrēto pakalpojumu sniegšanu, tos saņems prioritāri. Lai saņemtu precīzu
informāciju par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, aicinām sazināties ar
Nacionālo veselības dienestu pa telefonu 80001234.
Tāpat VOMK šodien lēma, ka no nākamās nedēļas Aizkraukles slimnīca uzsāks Covid-19
pacientu veselības aprūpi, kā arī Jelgavas slimnīcas bērnu nodaļa tiks pārprofilēta par Covid
nodaļu. Nepieciešamības gadījumā bērnu ārstēšana no Jelgavas slimnīcas apkalpes zonas tiks
nodrošināta Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā.
*Līdzīgi kā iepriekšējā Covid-19 uzliesmojuma laikā, slimnīcas TURPINĀS sniegt:

- pakalpojumus, lai nodrošinātu terapijas nepārtrauktību – ķīmijterapiju, bioloģiskos
medikamentus, orgānu aizstājējterapiju;
- staru terapiju;
- veselības aprūpes pakalpojumu hematoloģijā;
- metadona un buprenorfīna aizvietojošo terapiju;
- pacientu veselības aprūpi, kuriem jāturpina vai jāpabeidz stacionārā neatliekamā kārtā
uzsākta ārstēšana;
- invazīvo kardioloģiju;
- invazīvo radioloģiju.
- onkoloģiskās, dzīvību glābjošas operācijas,
- veselības aprūpes pakalpojumus saistībā ar šādu slimību grupu ārstēšanu – onkoloģija,
HIV/AIDS, tuberkuloze, psihiatrija, lipīgās ādas slimības un seksuāli transmisīvās slimības;
traumatoloģija;
- akūtās un subakūtās rehabilitācijas pakalpojumus personām, kurām šī pakalpojumu
atlikšana var radīt invalidizācijas risku vai darbaspēju zaudēšanu, tai skaitā bērniem, kuriem
rehabilitācijas pakalpojumu atlikšana saistīta ar ievērojamu funkcionēšanas traucējumu
pasliktināšanos.
Tāpat var tikt turpināta arī plānveida oftalmoloģijas, rehabilitācijas, arodmedicīnas un
grūtnieču aprūpe. Lēmums arī paredz, ka universitātes slimnīca un Liepājas reģionālā slimnīca
var turpināt sniegt palīdzību lielākā apjomā, ja tās var nodrošināt visus nepieciešamos resursus
neatliekamo, akūto un Covid-19 slimnieku ārstēšanai.

0
Dalījušies