Mēneša laikā par 9 % pieaudzis pret Covid-19 vakcinēto Latvijas iedzīvotāju īpatsvars

Oficiālās statistikas portāls

Pēdējā mēneša laikā par 9 % pieaudzis pilnībā pret Covid-19 vakcinēto Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, sasniedzot 57 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) aktualizētie dati par situāciju 1. decembrī. CSP saņemtos datus par vakcinētajiem analizē saskaņā ar CSP novērtēto iedzīvotāju skaitu Latvijā 01.01.2021. Iepriekšējos mēnešos pieaugums bija mērenāks – attiecīgi 7 % (oktobrī), 4 % (septembrī) un 5 % (augustā).

Latvijas reģionos vakcinācijas pieaugums pēdējā mēnesī bijis 8–11 % robežās, un visaktīvāk vakcinējušies Latgales iedzīvotāji, vakcinācijas līmenim palielinoties par 11 % (no 37 % līdz 48 %). Par 10 % pieaugusi vakcinācijas aptvere Zemgalē (no 46 % līdz 56 %) un Kurzemē (no 47 % līdz 57 %). Par 8 % vakcinācijas līmenis paaugstinājies Rīgā (no 51 % līdz 59 %), Pierīgā un Vidzemē (abos no 52 % līdz 60 %).

Visaugstākais vakcinēto īpatsvars starp republikas pilsētām joprojām ir Valmierā – 64 % (mēneša laikā pieaugums par 7 %). Otrs augstākais vakcinēto īpatsvars ir Jūrmalā – 60 % (+8 %). Trešajā vietā ir galvaspilsēta ar 59 % (+8 %) pilnībā vakcinēto rīdzinieku.

Latvijas vidējam rādītājam – pilnībā vakcinēti 57 % pilsētas iedzīvotāju – atbilst situācija Jelgavā un Liepājā (abās pieaugums par 9 %). Lielajās pilsētās, kurās vakcinēto iedzīvotāju īpatsvars ir zem Latvijas vidējā, pēdējā mēneša laikā rādītājs pieaudzis visstraujāk: Ventspilī vakcinējušies 56 % iedzīvotāju (+11 %), Daugavpilī 51 % (+11 %), Jēkabpilī 51 % (+12 %), Rēzeknē 48 % (+11 %).

Pilnībā pret Covid-19 vakcinēto iedzīvotāju īpatsvars republikas pilsētās tautību dalījumā 01.12.2021.
(% no pastāvīgajiem iedzīvotājiem gada sākumā)

Skatīt oficiālās statistikas portālā RIG101

Vecuma grupā no 60 gadiem pilnībā vakcinējušies 63 % Latvijas senioru, pēdējā mēneša laikā īpatsvaram pieaugot par 9 %. Vislielākā senioru vakcinācijas aptvere ir Vidzemē – 70 % (mēneša laikā pieaugums par 7 %), Pierīgā – 68 % (+8 %) un Kurzemē – 65 % (+9 %). Zemgalē vakcinēto senioru īpatsvars 63 % (+8 %) ir tāds pats kā vidēji Latvijā, bet zemāks ir Rīgā – 62 % (+9 %) un Latgalē – 50 % (+11 %). Arī šajā vecuma grupā visaktīvāk pēdējā mēneša laikā vakcinējušies Latgales iedzīvotāji.

Dati par vakcinēto iedzīvotāju īpatsvaru tautību un vecuma grupu dalījumā publicēti oficiālās statistikas portālā tabulu un interaktīvu karšu veidā par situāciju kopš šī gada marta. Dati pieejami par reģioniem, novadiem, pagastiem un pilsētām, kā arī Rīgas apkaimēm. Pilnībā vakcinētās personas statuss noteikts pēc stāvokļa 01.12.2021., t.i. vakcinācijas kursu personas bija pabeigušas līdz 17.11.2021.Dati tiek atjaunoti atbilstoši situācijai katra mēneša sākumā.

Par pilnībā vakcinētiem uzskatīti tie iedzīvotāji, kuriem pagājušas 14 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas vai arī vienas vakcīnas devas  180 dienu laikā pēc laboratoriski apstiprināta pozitīva Covid-19 testa. CSP saņemtos datus par vakcinētajiem analizē saskaņā ar CSP novērtēto iedzīvotāju skaitu Latvijā. Vakcinēto skaita un īpatsvara aprēķinā netiek iekļautas personas, kas 2021. gada sākumā pēc CSP datiem nebija Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kā arī mirušās personas no 2021. gada sākuma.

0
Dalījušies