Baltijas Asamblejas Prezidijs pauž satraukumu par Krievijas radīto bīstamo darbību eskalāciju

Baltijas Asamblejas (BA) Prezidijs pieņemtajā paziņojumā par raķetes sprādzienu Polijas teritorijā pauž satraukumu par Krievijas radīto kārtējo bīstamo darbību eskalāciju, kas izraisījusi divu Polijas civiliedzīvotāju nāvi Pševodovas ciemā.

Paziņojumā izteikta visdziļākā līdzjūtība upuru ģimenēm un visai poļu tautai. BA Prezidijs stingri aicina Eiropas Savienības un NATO dalībvalstis atbalstīt tos Polijas pasākumus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem, reaģējot uz raķetes sprādzienu Pševodovas ciemā.

BA Prezidijs aicina nekavējoties rīkoties, lai visstingrākajā iespējamā veidā Krievijas Federācijai darītu zināmas sekas, ar kurām tā saskarsies, ja radīs Eiropas Savienības un NATO dalībvalstij jebkādu tiešu vai netiešu militāru apdraudējumu.

Tāpat paziņojumā vēlreiz apliecināta Baltijas valstu pilnīga solidaritāte ar Poliju un Ukrainu – valstīm, kuras tiešā veidā ietekmē Krievijas Federācijas izvērstais briesmīgais, vardarbīgais un necilvēcīgais karš.

Informācija par Baltijas Asambleju:
Latvija 2022.gada 1.janvārī uz gadu kļuva par Baltijas Asamblejas prezidējošo valsti.
Baltijas Asambleja ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija, kas izveidota 1991.gada 8.novembrī. Asamblejā katru Baltijas valstu parlamentu pārstāv 12-16 deputāti. Asambleja ir koordinējoša un konsultatīva institūcija. Tā ir tiesīga nacionālajiem parlamentiem, valdībām un Baltijas Ministru padomei izteikt savu viedokli rezolūciju, lēmumu, deklarāciju un ieteikumu formā un pieprasīt atbildes par to, kā risināti BA dienas kārtības aktuālie pārrobežu jautājumi.

0
Dalījušies