Vēl viens solis uz priekšu, lai sāktu darbus pie jauno ugunsdzēsības depo būvniecības

Otrdien, 14.septembrī, Ministru kabinets izdeva rīkojumu atļaut Iekšlietu
ministrijai pārņemt no Tukuma novada pašvaldības nekustamo īpašumu
“Ūdenstornis Liepās” Kandavā, Tukuma novadā. Minētajā teritorijā plānots būvēt
C kategorijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) ugunsdzēsības
depo ēku ar papildu telpām Valsts policijai, kā arī Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienestam. Plānots, ka kopējā ēkas platība sasniegs teju 800
kvadrātmetrus.


Jau ziņots, ka Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar A/S “UPB”
izstrādājusi tipveida VUGD depo ēku projektus, kas būs par pamatu, lai uz šo
projektu bāzes depo ēkas varētu tikt pielāgotas un izmantotas kā vienots iestāžu
administratīvais centrs, pēc nepieciešamības papildinot projektus ar iekšlietu resorā
esošo iestāžu (Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes utml.) un citu iestāžu (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta,
pašvaldības policijas utml.) funkcijām nepieciešamajām telpām.
Šobrīd VUGD Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļas Kandavas
postenis ir izvietots fiziski un morāli novecojušā ēkā un ir sliktā tehniskā stāvoklī,
kas būtiski apgrūtina VUGD funkciju izpildi. Ēkas pārbūve nav iespējama, jo
esošais zemes gabals ir par mazu. Tāpēc pieņemts lēmums būvēt jaunu depo, kas
atbilst mūsdienīgām prasībām. Projekts tiks īstenots Atveseļošanas fonda
(Atveseļošanas un noturības mehānisma) ietvaros.

0
Dalījušies