Uzņēmējdarbības atbalstam pārbūvēts ceļš Annas pagastā

 

Apjomīgajā Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītajā Alūksnes novada pašvaldības īstenotajā projektā “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” Nr.5.6.2.0/21/I/010 ir noslēgusies braucamā ceļa izbūve Annas pagastā. Līdz ar to ir pabeigta visu minētajā projektā paredzēto ceļu atjaunošana un pārbūve uzņēmējdarbības atbalstam septiņos novada pagastos.

Šī projekta mērķis ir izveidot komercdarbībai piemērotu infrastruktūru novadā un tas izstrādāts, balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām. Projekts vērsts uz saimnieciskās darbības veicējiem pilsētā un novadā – vairāk nekā 32 uzņēmumiem, kuru pamatdarbības jomas ir saistītas ar ražošanu, vairumtirdzniecību, pārvadājumiem un citām novada attīstībai svarīgām nozarēm, kā arī potenciālajiem komersantiem, investoriem, vietējiem uzņēmumiem un projekta sadarbības partneriem. Īstenojot projektu, visiem iesaistītajiem uzņēmējiem ir jānodrošina arī savs ieguldījums – jaunas darba vietas un investīcijas. Kopumā visā projektā tie ir 10 miljoni eiro investīciju un 111 darba vietas.

Annas pagastā investīcijas nodrošina trīs uzņēmumi - SIA “BMB Invest”, SIA “Mežusili” un SIA “ABIO”. Šī projekta ietvaros ar asfalta segumu pārbūvēts teritorijas piebraucamais ceļš no valsts nozīmes ceļa Vētraine-Maliena-Kalncempji-Sprīvuļi, kā arī izbūvēts pievadceļš uz pašvaldības īpašumu “Dambis 1”, stāvvieta kravas automašīnām pie ražošanas ēkas, nobrauktuves uz blakus esošajām teritorijām, gar uzņēmuma ēkām un ugunsdzēsības baseinu.

Darbu pabeigšana objektā iezīmēta ar simbolisku pārbūvētā ceļa atklāšanas brīdi, kurā piedalījās vietējie uzņēmēji, Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers un priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Druvis Tomsons, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa, uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Māra Saldābola, SIA “Limbažu ceļi” atbildīgais būvdarbu vadītājs Jānis Rumpe, SIA “R4F” būvuzraugs Armīns Saidāns.

"Nav pagājis daudz laika, kad šeit tikāmies ar uzņēmējiem un runājām par viņu vajadzībām. Tagad tās ir īstenotas. Pašvaldība šogad realizē vienu no lielākajām ambīcijām uzņēmējdarbībā – esam piesaistījuši 5 miljonus Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un izbūvējam 16 uzņēmējdarbībai nozīmīgus infrastruktūras objektus. Novēlu, lai uzņēmējiem šī infrastruktūra labi kalpo un veicina produkcijas ražošanu," atklāšanas brīdī sacīja Dz. Adlers. Viņš pateicās visiem projekta īstenošanā iesaistītajiem partneriem un politiķiem, kas atbalstīja projektu.

"Paldies, ka pašvaldība sadzird uzņēmēju vajadzības – tas dod mums spēku un motivāciju turpināt strādāt un attīstīties, domāt par jauniem ieguldījumiem ražotnē un sadarbību ar pašvaldību turpmākos projektos," sacīja SIA “ABIO” valdes priekšsēdētājs Intars Berkulis.

Braucamā ceļa izbūves būvprojekta autors un autoruzraugs ir SIA “Ceļu komforts”, darbus veica SIA “Limbažu ceļi”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “R4F”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa.

Projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” atbalstīts specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2 “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 4. kārtā.

0
Dalījušies