Piešķir 86 tūkstošus eiro jauno ugunsdzēsības depo projektu vadībai

Otrdien, 12.oktobrī, Ministru kabinets (MK) piešķīra Iekšlietu ministrijai
(Nodrošinājuma valsts aģentūrai) 86 152 eiro no valsts budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Šis finansējums tiks izmantots augstas
gatavības projektu vadības nodrošināšanai, turpinot darbu pie 8 jaunu
ugunsdzēsības depo būvniecības Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā,
Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos.


Piešķirtais finansējums ir daļa no līdzekļiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu
profesionālu būvprojektu vadības ārpakalpojuma apmaksu. Nodrošinājuma valsts
aģentūra iepirkuma rezultātā jau ir noslēgusi līgumu ar komersantu, jo, ņemot vērā
projekta finansējuma apjomu, īstenošanas termiņus un nozīmi infrastruktūras
attīstībā, kā arī pamatojoties uz šobrīd lielo būvniecības darbu pieprasījumu,
būvniecības projektu vadības vakances ar atbilstošu pieredzi ilgstoši nav iespējams
nokomplektēt.
Jau ziņots, ka jaunajās ugunsdzēsības depo telpās vienuviet plānots
izvietot gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, gan Valsts
policijas struktūrvienības, bet atsevišķās vietās arī Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta struktūrvienības, tādējādi sākot īstenot
Iekšlietu ministrijas ieceri par vienotu Katastrofu pārvaldības centru izveidi.
Ieceres īstenošanas rezultātā būtiski tiks uzlabota iekšlietu dienestu
darbības efektivitāte un nodarbināto darba apstākļi, paaugstināta
strādājošo produktivitāte un apmierinātība, uzlabota dienestu savstarpējā
sadarbība un reaģēšanas spējas. Tāpat tiks mazināta nevienlīdzība
strādājošajiem, nodrošinot pakalpojumu pieejamību, darbavietas, kā arī
sociālo un veselības aprūpi.
Ugunsdzēsības depo būvniecība tiks veikta pēc tipveida projekta, ko
izstrādāja A/S UPB sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Nodrošinājuma valsts

aģentūru un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, īpašu uzmanību
pievēršot dienestu darba specifikai, kā arī ēku ilgmūžībai un
energoefektivitātei. Būvdarbus veiks SIA “ZENG” un SIA “RERE BŪVE”.

0
Dalījušies