Limbažu novada pašvaldībai nodos valstij piederošo vietējas nozīmes autoceļu

Ministru kabinets otrdien, 6. decembrī, atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavoto rīkojuma projektu par vietējā autoceļa nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā turpmākai apsaimniekošanai.

Limbažu novada pašvaldība savā īpašumā pārņems valstij piederošo nekustamo īpašumu - valsts vietējās nozīmes autoceļu V149 Paldaži-Lielezera stacija, kā arī  zemes vienību un uz tās izbūvēto komplekso inženierbūvi “V149 Paldaži-Lielezera stacija.”

Valstij piederošos nekustamos īpašumus – vietējās nozīmes autoceļus - SM nodod pašvaldību īpašumā, lai tādējādi pašvaldības varētu īstenot to autonomās funkcijas, piesaistīt Eiropas savienības finansējumu ceļu uzlabošanai, kā arī radīt darbavietas un veicināt privāto investīciju piesaisti.

Satiksmes ministrija ar pašvaldībām plaši apspriedusi iniciatīvu par valsts vietējo ceļu nodošanu pašvaldību īpašumā un apsaimniekošanā, par to piešķirot papildu mērķdotācijas finansējumu. Lai šo iniciatīvu īstenotu, pēc ministrijas ierosinājuma Ministru kabinets nolēma pašvaldībām, kas pārņem savā īpašumā valsts vietējo autoceļu vai tā posmu, atvēlēt  mērķdotāciju 1560 eiro apmērā par katru pārņemto kilometru uz termiņu ne ilgāku par pieciem gadiem.

0
Dalījušies