Daugavpilī konstatē nelikumīgu lamināta atkritumu dedzināšanu, kā rezultātā izplatījušies kodīgi dūmi

Valsts vides dienests (VVD), operatīvi reaģējot uz saņemto sūdzību par kodīgiem dūmiem Andreja Pumpura ielā, Daugavpilī, konstatēja, ka uzņēmuma SIA “LIMITS D” telpu apkurē tiek izmantoti laminētu skaidu plākšņu atkritumi. Problēma pastāvēja ilgstoši, bet līdz šim nebija izdevies atrast vainīgo. Vainīgā persona tiks sodīta par ražošanas atkritumu dedzināšanu.

VVD jau vairākkārt ir vērsis uzmanību saņemtajiem un apstiprinātajiem ziņojumiem, kas norāda uz nelikumīgu atkritumu dedzināšanu. Iedzīvotāji arvien biežāk ziņo par sliktu gaisa kvalitāti un liela daļa no apstiprinātajām sūdzībām pēdējā laikā ir tieši par mēbeļu atkritumu un apstrādātas koksnes dedzināšanu.

Pie esošā energoresursu sadārdzinājuma gan privātpersonas, gan uzņēmumi meklē alternatīvus veidus kā apsildīt telpas. Ne vienmēr izvēlētā alternatīva ir likumīgs un videi draudzīgs risinājums. No kokskaidu plātnēm ražotās mēbeles satur daudz līmes un sveķu. Lamināta atkritumus dedzinot, vidē izplatās ne tikai kodīgie dūmi, bet arī gaisu piesārņojošas vielas. Attiecīgi šo atkritumu dedzināšana ir kaitīga cilvēku veselībai.

VVD atgādina, ka atkritumu dedzināšana ir administratīvi sodāma rīcība. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu par neatbilstošu atkritumu apsaimniekošanu: fiziskajām personām paredzēts sods no 70 EUR līdz 1000 EUR, bet juridiskajām personām -  no 250 EUR līdz 2500 EUR.

Savukārt, saskaņā ar likumu “Par piesārņojumu” par B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanu bez atļaujas: fiziskajām personām paredzēts sods no 210 EUR līdz 430 EUR, bet juridiskajām personām -  no 500 EUR līdz 2900 EUR.

VVD arī turpmāk aicina, pamanot negodprātīgu rīcību pret vidi, ziņot dienestam zvanot uz +371 26338800, vai izmantojot Vides SOS mobilo aplikāciju.

0
Dalījušies