Aicina paust viedokli par gaidāmajiem siltumenerģijas tarifiem Limbažu novadā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) saņēmusi izvērtēšanai SIA “Ilūkstes siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektus. SPRK ir uzsākusi tarifu projektu izmaksu vērtēšanu. Tarifus plānots piemērot no 2022. gada janvāra.

SIA “Ilūkstes siltums” plāno piemērot augstāku siltumenerģijas tarifu gan Limbažu novada Liepupes ciemā, gan Salacgrīvā. SIA “Ilūkstes siltums” plāno Liepupē piemērot 74,14 EUR/MWh, bet Salacgrīvā – 64,19 EUR/MWh. Šobrīd Liepupes pagastā siltumenerģijas tarifs ir 67,61 EUR/MWh, bet Salacgrīvā – 58,87 EUR/MWh, kas noteikti pašvaldības deleģēšanas līgumā.

SIA “Ilūkstes siltums” iesniedza tarifu projektus SPRK izvērtēšanai šogad 20. jūlijā. SIA “Ilūkstes siltums” ir regulēts komersants, jo piegādā lietotājiem 5000 MWh siltumenerģijas gadā, līdz ar to atbilstoši normatīvajam regulējumam tā pienākums ir piegādāt siltumenerģiju lietotājiem par SPRK apstiprinātiem tarifiem. SPRK vērtēs tarifu projektos iekļautās izmaksas un to pamatotību.

SPRK aicina lietotājus iepazīties ar tarifu projektu kopsavilkumiem un sniegt priekšlikumus SPRK, kā arī SIA “Ilūkstes siltums”. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu iesniedzami, rakstot uz sprk@sprk.gov.lv vai ilukstes.siltums@inbox.lv.

Komersanta aprēķinātie un iesniegtie tarifu projekti izvērtēšanas laikā var tikt mainīti. Tas nozīmē, ka SPRK apstiprinātie tarifi var atšķirties no tiem, ko sākotnēji iesniegusi SIA “Ilūkstes siltums”. Vairumā gadījumu SPRK, izvērtējot tarifu projektu un kopā ar uzņēmumu pārskatot tā darbības procesus, nonāk pie zemākām izmaksām, nekā sākotnēji uzņēmums tarifu projektā ir paredzējis.

Tarifu projekta izvērtēšana notiek 120 dienu laikā. Ja izvērtēšanas gaitā, SPRK ir nepieciešams saņemt papildu informāciju vai skaidrojumus no komersanta, SPRK lūdz tos iesniegt. Tajā brīdī, kad SPRK ir lūdzis komersantam tos iesniegt, tarifu projekta izskatīšanas laiks tiek apturēts, kas atsākas brīdī, kad komersants ir iesniedzis informāciju SPRK.

Plašāk ar tarifu projektu kopsavilkumiem aicinām iepazīties SPRK mājaslapā.

0
Dalījušies