Valsts un policijas mērķis – sargāt un aizstāvēt

Latvijas policija ir mūsu valsts vienaudze, un tās mērķi – sargāt un aizstāvēt īpašumu, veselību, dzīvību, nodrošināt taisnīgumu un kārtību – nav mainījušies arī mūsdienās. To sacīja Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, pirmdien, 5.decembrī, uzrunājot klātesošos svinīgajā pasākumā par godu Latvijas policijas dibināšanas 104.gadadienai. 

“Policija ir attīstījusies un augusi cauri dažādiem, bieži grūtiem laikiem. Līdzīgi kā pirms simts gadiem, arī deviņdesmitajos daudz kas bija jāsāk praktiski no jauna. Ne tikai praktiski, bet galvenokārt vērtību un principu ziņā,” atzīmēja Saeimas priekšsēdētājs. 

Pateicoties ikvienam policijas darbiniekiem par atbildību un pašaizliedzību, ik dienu pildot nebūt ne vienkāršos uzdevumus, E.Smiltēns pauda, ka katrs atklāts vai novērsts likuma pārkāpums, katra palīdzība un iesaistīšanās vairo uzticību policijai un mūsu valstij. 

Saeimas priekšsēdētājs svinīgajā pasākumā uzsvēra, ka policijai ir vajadzīgs visas sabiedrības, īpaši valdības, atbalsts, un pauda gandarījumu, ka, lai stiprinātu policijas materiāltehnisko bāzi un infrastruktūru, uzlabotu darba apstākļus un nodrošinātu pienācīgu atalgojumu, iekšlietu sistēma, tostarp policija, ir iezīmēta kā viena no topošās valdības galvenajām prioritātēm. 

Sveicot visus policijas darbiniekus Valsts policijas dzimšanas dienā, E.Smiltēns vēlēja policijai augt par modernu, efektīvu, sabiedrības uzticību baudošu organizāciju un godam piepildīt policijas devīzē teikto: “Mūsu darbs jūsu drošībai!” 

0
Dalījušies