Pieņemts Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai

Sākot no 2023.gada 1.janvāra minimālo ienākumu sliekšņus plānots palielināt katru gadu
iepriekšējo trīs gadu vietā un normatīvajos aktos noteikt minimālo ienākumu sliekšņu
aprēķināšanas metodoloģiju.


To paredz Labklājības ministrijas sagatavotais "Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas
pilnveidošanai 2022.-2024. gadam", kas otrdien, 14. septembrī, izskatīts un pieņemts valdības
sēdē.
“Nabadzības un ienākumu nevienlīdzības mazināšana, īpaši nabadzības riskam visvairāk
pakļautajām iedzīvotāju grupām – pensionāriem un personām ar invaliditāti – ir viens no
būtiskākajiem izaicinājumiem man kā ministram. Ir jādara viss, lai celtu materiālos apstākļus
nākotnes pensionāriem. Turklāt plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai kalpo
kā priekšnosacījums ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansējuma saņemšanai,”
uzsver labklājības ministrs Gatis Eglītis.
Dokuments paredz arī no 2022.gada noteikt valsts līdzfinansējumu 30% apmērā pašvaldībām
pamata sociālās palīdzības pabalstu apmērā – garantētā minimālā ienākuma un mājokļa pabalsta
– nodrošināšanai. Šo jautājumu nolemts skatīt diskusijās par nākamā gada valsts budžetu.
Plāna pasākumi vērsti uz minimālo ienākumu atbalsta pilnveidošanu garantētā minimālā
ienākumu pabalsta saņēmējiem, trūcīgām mājsaimniecībām, maznodrošinātām mājsaimniecībām,
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem un valsts minimālo pensiju (vecuma,
invaliditātes, apgādnieka zaudējuma pensija) saņēmējiem.
Plāna īstenošana tiks nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem.

0
Dalījušies