Mīti un patiesība par attālinātajām studijām

Ekonomikas un kultūras augstskolas rektore Dr.oec., asociētā profesore Oksana
Lentjušenkova


Ir sācies jaunais studiju gads un studentiem visā Latvijā, atšķirībā no iepriekšējā
gada, ir iespēja apmeklēt lekcijas klātienē, lai gan vairāki eksperti prognozējuši, ka
visticamāk šāda situācija neturpināsies ilgi un vīrusa izplatības ietekmē atkal būs
jāmācās no mājām. Attālinātajām studijām var būt vairākas priekšrocības un,
ievērojot atbilstošus priekšnoteikumus, kvalitātes ziņā tās var būt līdzvērtīgas
studijām klātienē. Turklāt, studijas tiešsaistē ir “jaunais normālais”, kas
saglabāsies arī pēc pandēmijas, jo mūsdienu dzīves ritms paliek aizvien straujāks.
Attālinātās studijas ir šeit uz palikšanu, turklāt, visos līmeņos, pakāpeniski kliedējot
dažādus mītus, kas pastāvējuši vairākus gadu desmitus. Lai gan pandēmija ir
veicinājusi attālināto mācību ienākšanu mūsu ikdienā, tās saglabāsies arī nākotnē, jo
cilvēki vēlēsies apvienot studijas, darbu, ģimenes dzīvi un citas lietas. Mūsdienu
dzīves ritms nosaka, ka aizvien mazāk cilvēku būs gatavi doties uz studiju norises
vietu, ja varēs “pieslēgties” studijām no mājām vai darbavietas. Šajā kontekstā gan
vēlos atzīmēt, ka izšķiroša nozīme ir kvalitātei un atbilstošai metodoloģijai, jo ne viss,
kas aizvadītajā studiju gadā tika piedāvāts studentiem un dēvēts par attālinātajām
mācībām, patiešām atbilda šim jēdzienam. Kvalitatīvas attālinātās studijas jeb virtual
learning ir daudz sarežģītāka sistēma, ko nevar radīt pāris mēnešos.
Mīts par „dzīvo” komunikāciju
Viens no izplatītākajiem mītiem – attālinātās studijas nespēj aizstāt “dzīvo”
komunikāciju ar pasniedzēju vai kursabiedriem. Patiesībā, ja lekcijas vai semināri
notiek tiešsaistē, ir iespējams diskutēt, prezentēt darbus un uzdot jautājumus tāpat, kā
atrodoties klātienē. Protams, pie nosacījuma, ka nodarbības tiek rīkotas tiešsaistē,
nevis piedāvāts tikai video ieraksts vai uzdevums, kas atsūtīts e-pastā. Pieslēdzoties
lekcijai reālajā laikā, vienīgā būtiskā atšķirība – tiek ietaupīts laiks un līdzekļi, ko
citkārt iztērētu ceļā.
Kvalitāte var būt līdzvērtīga klātienei
Ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi, attīstot attālinātās studijas, varu droši apgalvot, ka
arī uzskats, ka attālinātās studijas nav tik kvalitatīvas kā klātienes, ir kārtējais mīts. Ja
ir atbilstoša metodoloģija, neizpaliek arī kvalitāte. Šāda formula attiecas uz ikvienu
studiju formu. Attālinātās studijas nebūs kvalitatīvas, ja 1:1 tika atkārtots klātienes
lekciju saturs – jābūt gan pārdomātām metodēm, gan atbilstošai platformai, kurā ērti
pieejami visi studiju materiāli, gan attiecīgam komunikācijas formātam. Lekcijas
pavisam noteikti jāorganizē citādāk, nekā bijis ierasts līdz šim, un tas prasa arī
mācībspēku sagatavošanu un apmācību. Tehnoloģiju un augstākās izglītības attīstība
radījusi ārkārtīgi daudz resursu un instrumentu, ko varam izmanot, un attālināti var
studēt pat rasēšanu. Ja ir tehnoloģijas, atbilstoša platforma, metodoloģija un zinoši
mācībspēki, iespējas ir teju neierobežotas.
Motivācija nepieciešama ikvienā studiju formā

Ja izpildās visi iepriekš minētie nosacījumi, tad arī uzskats, ka “mācīties attālināti ir
grūtāk, nekā klātienē”, ir tikai mīts. Ja materiāli ir viegli pieejami, uzdevumus
papildina skaidri apraksti u.tml., tas nebūt nav grūtāk. Tāpat ir maldīgi uzskatīt, ka
attālinātās studijas nozīmē daudz sarežģītāku laika plānošanu, jo arī klātienes studijās
ir jāspēj izvirzīt prioritātes un plānot darbus, lai savlaicīgi pagūtu izpildīt uzdoto, lai
apmeklētu visas lekcijas u.tml. Mācoties tiešsaistē, studiju process arī tiek izplānots
visos tā posmos – kad jāpieslēdzas nodarbībām, kad jāiesniedz darbi, un kad var
“apmeklēt” papildus konsultācijas. Ja cilvēks ir motivēts iegūt augstāko izglītību, nav
nozīmes, kādā formātā mācīties. Savukārt, ja nav skaidri definēti mērķi un trūkst
motivācijas, arī klātienē nebūs viegli mācīties, tāpēc, uzsākot studijas vai plānojot
iestāties augstskolā, noteikti vispirms jāuzdod sev jautājums – kāpēc vēlos studēt? Lai
definētu savus mērķus, nereti nākas iziet no komforta zonas, bet tas noteikti ir to
vērts.
Mācību vides iekārtošana
Runājot par aizvadīto studiju gadu, jāatzīst, ka daudzviet bija vērojama attālināto
studiju imitācija, jo lekciju ieraksti, kas tiek pārraidīti gadu no gada, vai uzdevumu
nosūtīšana e-pastā nav tas pats, kas mācīšanās tiešsaistē. Kvalitatīvi organizētas
attālinātās studijas (virtual learning) nozīmē līdz pat 90% vielas apguvi, tātad – tāpat
kā klātienē. Grūtības, ko studējošie mēdz izjust, mācoties attālināti, visbiežāk saistās
ar fiziskās mācību vides iekārtošanu – ja augstskolas telpās par to ir padomāts, tad
mājās darba vide jāiekārto paša spēkiem. Tas pats attiecas arī uz attālināto darbu, jo
tas, cik ergonomiski un pareizi ir iekārtota darba vai studiju vieta, ietekmē arī mūsu
produktivitāti un koncentrēšanās spējas.
Kvalitatīva attālināto studiju pieredze sekmē to popularitāti
Attālinātās studijas nav nekas jauns – daudzviet pasaulē tās bija populāras arī pirms
desmit gadiem, kad sākām strādāt ar šo formu. Bet pandēmija parādīja, ka liela daļa
augstskolu tomēr nebija gatavas šādām formātam – trūka atbilstošu platformu,
mācībspēku digitālo prasmju u.tml. Neraugoties uz mītiem, kuri, par laimi,
pakāpeniski izzūd, jāapzinās, ka attālinātās studijas saglabāsies un kļūs tikai
populārākas. Sabiedrības digitalizācijas pakāpe pieaug, attīstās arī cilvēku digitālās
prasmes un aizvien vairāk topošo un esošo studentu vēlas saņemt pakalpojumu sev
ērtāk laikā un veidā. Tie, kas izbaudījuši kvalitatīvu attālināto studiju pieredzi, aizvien
mazāk vēlēsies atgriezties auditorijās. Ja kāds šaubās par attālināto studiju nākotni,
atliek tikai ielūkoties e-komercijas apjomu pieaugumos. Pozitīva pieredze ar
iepirkšanos internetā mudina mūs retāk izmantot klasiskos veikalus arī tagad, kad tos
drīkst apmeklēt. Kāpēc, lai ar studijām būtu citādāk? Atslēgas vārds, protams, ir
pozitīvā pieredze, ko rada metodoloģija, tehnoloģijas un nodarbības tiešsaistē – tā ir
sistēma, kuras izveidē jāiegulda laiks, līdzekļi un zināšanas. Un spēlētājiem, kas vēlas
būt konkurētspējīgi augstākās izglītības tirgū, ir jābūt gataviem to darīt!

0
Dalījušies