Valdība un ārvalstu investori aktualizēs sadarbības prioritātes

Piektdien, 17. septembrī, notiks jau 25. Latvijas valdības un Ārvalstu investoru
padomes Latvijā (FICIL) augsta līmeņa sanāksme. Šogad valdības pārstāvji un
investori diskutēs par ēnu ekonomiku un investīciju vides prognozējamību, zaļā
kursa ieviešanu, darbaspēka kvalifikāciju un pārkvalificēšanas iespējām, kā arī
Latvijas digitalizācijas stratēģiju.


Tiekoties ar ārvalstu investoru padomes locekļiem, valdības pārstāvji prezentēs gada
laikā paveikto un aktualizēs Latvijas valdības un investoru sadarbības prioritātes.
Savukārt atsevišķās darba grupās investori kopā ar nozaru ministriem un pārstāvjiem
spriedīs par ēnu ekonomikas samazināšanu, lai uzlabotu Latvijas investīciju vides
prognozējamību, un satiksmes jomas attīstību, nodrošinot efektīvu, drošu un videi
nekaitīgu transportu. Citās darba grupās runās par darbaspēka kvalifikāciju un ar to
saistīto regulējumu, kā arī Latvijas digitālo attīstību, kas sevišķi aktuāla kļuvusi,
sākoties pandēmijai, un ir būtiska valsts konkurētspējas celšanā.
Saskaņā ar Latvijas Bankas apkopoto informāciju, uzkrātās ārvalstu tiešās investīcijas
Latvijas ekonomikā 2021. gada II ceturkšņa beigās sasniedza 17,5 mljrd. eiro, kas ir
57,2% no IKP. Salīdzinājumā ar 2021. gada I ceturksni tās pieauga par 2,9%, bet
salīdzinājumā ar 2020. gada beigām pieaugums bija 4,5%.
Jāatzīmē, ka kopējais investīciju apjoms 2021. gada pirmajos sešos mēnešos jau ir
pārsniedzis 2020. gada rezultātus. Šā gada pirmajos sešos mēnešos Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūrai izdevies piesaistīt 17 jaunus investīciju projektus, kuru kopējais
investīciju apjoms sasniegs 313 miljonus eiro un tiks izveidotas 1615 jaunas darba
vietas.
Latvijas valdības un FICIL augsta līmeņa tikšanās notiek kopš 1999. gada, to mērķis
ir nodrošināt strukturētu informācijas un viedokļu apmaiņu starp investoriem un
vietējiem politikas veidotājiem, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un sekmētu ārvalstu
investīciju ieplūdi Latvijā. Latvijas valdības un FICIL ikgadējās sanāksmēs piedalās
ministri, augsta līmeņa ierēdņi un FICIL biedru uzņēmumu vadītāji.

0
Dalījušies