Valdība apstiprina 6,5 miljonu eiro piešķiršanu VAS “Latvijas dzelzceļš”

Ministru kabinets otrdien, 6. decembrī, apstiprināja 6,5 miljonu eiro piešķiršanu VAS „Latvijas dzelzceļš” (LDz) finanšu līdzsvara nodrošināšanas prasību izpildei 2020. gadā, kam kopumā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem bija paredzēti 9,5 miljoni eiro.

Daļa no tiem – 3 miljoni eiro – piešķirti šī gada aprīlī, un pašlaik tiek piešķirts atlikušais finansējums 6,5 miljonu eiro apmērā. Spēkā esošais normatīvais regulējums nosaka valsts pienākumu piešķirt finansējumu gadījumos, ja publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam veidojas finanšu līdzekļu deficīts, kas saistīts ar neiegūtajiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem un infrastruktūras nodrošināšanas izmaksu segšanu.

Situācijā, kad kravu pārvadājumu tirgus ir svārstīgs, pārvadājumu apjomi tiek saskaņoti ar kravu nosūtītājiem īstermiņā, bet infrastruktūru ir nepieciešams saglabāt un uzturēt atbilstošā tehniskā stāvoklī, LDz turpina iekšējo procesu pārskatīšanu, tehnoloģisko procesu maiņu, lai panāktu izmaksu samazināšanu un efektivitātes paaugstināšanu. Taču joprojām valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un izmantošanas izmaksas ir augstākas nekā budžetā šim mērķim paredzētais finansējums, tāpēc valdībā tiek risināts jautājums par finansējuma piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Šādu nepieciešamību rada kravu pārvadājumu intensitātes samazināšanās un līdztekus tam arī infrastruktūras pārvaldītāja ieņēmumu samazināšanos salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

Saskaņā ar normatīvo regulējumu un Daudzgadu līgumā noteikto dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara nodrošināšanu par 2020. gadu, finanšu līdzekļi tiks izmantoti valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izdevumu segšanai, ieskaitot attīstības projektu līdzfinansēšanu, kas ir būtiski valsts stratēģiskās kritiskās infrastruktūras nodrošināšanai, dzelzceļa pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un dzelzceļa kā sabiedriskā transporta mugurkaula stiprināšanai.

0
Dalījušies