Ražotāju cenu līmenis gada laikā palielinājās par 32,3 %

2022. gada oktobrī, salīdzinot ar 2021. gada oktobri, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 32,3 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis palielinājās par 56,3 %, eksportētajai produkcijai – par 11,8 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenas pieauga par 13,5 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 10,4 %.

Ražotāju cenu līmeni visvairāk ietekmēja cenu pieaugums elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā; pārtikas produktu ražošanā; koksnes, koka un korķa izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā; nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā, kā arī gatavo metālizstrādājumu ražošanā (izņemot mašīnas un iekārtas).

Ražotāju cenu pārmaiņas
(procentos pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

Dati par 2022. gada septembri ir precizēti.

Skatīt OSP datubāzē: RCI020m

 

2022. gada oktobrī, salīdzinot ar septembri, ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,5 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis nemainījās, savukārt eksportētajai produkcijai palielinājās par 1,1 %. Eksportam uz eirozonas valstīm ražotāju cenu līmenis pieauga par 0,2 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 1,8 %.

Paaugstinoša ietekme bija cenu pieaugumam koksnes, koka un korķa izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā; nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā, kā arī atsevišķu pārtikas produktu ražošanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2022. gada oktobrī
(procentos)

 

Svari

Cenu pārmaiņas 2022. gada oktobrī, salīdzinot ar

2022. gada septembri

2021. gada oktobri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,5

32,3

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,3

2,4

18,8

Apstrādes rūpniecība

76,5

1,3

17,5

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

17,9

-2,5

106,2

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,3

5,3

29,4

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,0

56,3

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,9

1,2

20,3

Apstrādes rūpniecība

53,8

1,7

29,2

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

37,7

-2,4

106,4

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,6

5,7

30,7

Eksportētā produkcija

100,0

1,1

11,8

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,7

3,2

17,6

Apstrādes rūpniecība

96,9

1,1

11,6

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

0,1

.

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,3

-1,5

-2,7

 

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2022. gada novembrī tiks publicēta 21. decembrī.

Metodoloģiskā informācija

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz ap 600 uzņēmumu. Ražotāju cenu indeksa rūpniecībā aprēķinos papildus izmanto arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātos tarifus atsevišķiem pakalpojumiem un uzņēmumiem. Indeksa aprēķinos tiek izmantotas ap 2,4 tūkstošiem cenu, no tām 1,3 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,1 tūkstotis par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

0
Dalījušies