Oktobrī apstrādes rūpniecības produkcijas apjoms samazinājās par 1,4 %

2022. gada oktobrī, salīdzinot ar 2021. gada oktobri, apstrādes rūpniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 1,4 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati. Ražošanas apjoma kritums bija arī elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 18 % (saruka koģenerācijas stacijās saražotās elektroenerģijas apjoms un gāzes piegāde patērētājiem), savukārt kāpums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 2,7 %. Kopējā rūpniecības produkcijas izlaide samazinājās par 2,7 %.

Salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, rūpniecības produkcijas apjoma1 kritums bija tekstilizstrādājumu ražošanā – par 30,7 %, gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanā – par 10 % un poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā – par 9,3 %. Ražošanas apjoma kritumu uzrādīja arī visas trīs pēc īpatsvara lielākās apstrādes rūpniecības nozares: gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas – par 9,8 %, koksnes un koka izstrādājumu ražošana – par 2,6 % un pārtikas produktu ražošana – par 2,2 %.

Savukārt ražošanas apjoma kāpums bija datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 24,6 %, apģērbu ražošanā – par 16,3 %, elektrisko iekārtu ražošanā – par 15,1 % un dzērienu ražošanā – par 12,4 %.

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide šī gada desmit mēnešos pēc kalendāri koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 3 % salīdzinājumā ar 2021. gada attiecīgo periodu. Ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija kāpums par 2,2 %, bet elektroenerģijas un gāzes apgādē bija kritums par 14,3 %. Kopējā rūpniecības produkcijas izlaide palielinājās par 1 %.

2022. gada oktobrī, salīdzinot ar 2022. gada septembri, apstrādes rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 0,1 %. Ražošanas apjoma kāpums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 5,3 %, bet kritums – ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 2,4 %. Kopējā rūpniecības produkcijas izlaide saglabājās iepriekšējā mēneša līmenī.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2015=100)

Skatīt OSP datubāzē: RUI020m

 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas

(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2022. g. janvāris – oktobris,

salīdzinot ar

2021. g.

janvāri – oktobri

 (kalendāri koriģēts)

2022. g. oktobris, salīdzinot ar

2022. g. septembri (sezonāli koriģēts)

2021. g. oktobri

(kalendāri koriģēts)

Visa rūpniecība

1,0

0,0

-2,7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,2

-2,4

2,7

Apstrādes rūpniecība

3,0

0,1

-1,4

Pārtikas produktu ražošana

-1,3

0,4

-2,2

Dzērienu ražošana

18,6

-5,5

12,4

Tekstilizstrādājumu ražošana

4,4

-35,6

-30,7

Apģērbu ražošana

6,1

3,1

16,3

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-1,2

0,5

-2,6

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-7,9

-0,4

-9,8

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

6,8

-0,7

-9,3

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

1,4

-4,6

-8,7

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

10,1

-3,5

-3,6

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

3,2

5,9

-9,8

Datoru, elektrisko un optisko iekārtu ražošana

-8,5

11,4

24,6

Elektrisko iekārtu ražošana

7,3

1,9

15,1

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-9,5

7,1

-9,0

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

15,3

-2,6

5,4

Mēbeļu ražošana

1,9

-7,0

-7,7

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

3,5

1,7

18,4

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-14,3

5,3

-18,0

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

APSTRĀDES RŪPNIECĪBAS APGROZĪJUMS2

2022. gada oktobrī, salīdzinot ar 2021. gada oktobri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri koriģētiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 14,7 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 24,7 % un eksportā – par 10,1 % (tai skaitā eirozonā – par 21 %, bet ārpus eirozonas – par 1,9 %).

2022. gada oktobrī, salīdzinot ar 2022. gada septembri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli koriģētiem datiem pieauga par 0,4 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 0,6 % un eksportā – par 0,3 % (tai skaitā eirozonā – par 0,2 %, ārpus eirozonas – par 0,3 %).

Publicētie dati nākamajos mēnešos var tikt precizēti, ja tiks iegūta papildu informācija no uzņēmumiem.

Plašāka informācija par sezonāli koriģētiem, kalendāri koriģētiem un nekoriģētiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem, tai skaitā pa nozarēm, ir pieejama oficiālās statistikas portālā sadaļā „Rūpniecība”.

                                                                                                          

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcija tiek aprēķināta, summējot konkrētā mēnesī pārdoto pašražoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus ar gatavās produkcijas krājumu un nepabeigto ražojumu izmaiņām. Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (RPI) raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījums ir konkrētā mēnesī pārdotā pašražotā produkcija un sniegtie rūpnieciskie pakalpojumi. Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

0
Dalījušies