Būvniecības izmaksu līmenis gada laikā palielinājās par 20,5 %

2022. gada augustā, salīdzinot ar 2021. gada augustu, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par 20,5 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Būvmateriālu cenas palielinājās par 26,9 %, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 18,1%, bet strādnieku darba samaksa pieauga par 10,0%.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas

(procentos pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

2022. gada augustā, salīdzinot ar jūliju, būvniecības izmaksu līmenis palielinājās par 0,3 %. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas palielinājās par 0,5 %, būvmateriālu cenas, kā arī strādnieku darba samaksa pieauga par 0,3 %.

Augustā būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja cenu palielinājums metāla konstrukcijām un sīkajiem metāla izstrādājumiem, kā arī darba samaksas pieaugums ceļu un tiltu būves palīgstrādniekiem.

Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2022. gada septembrī tiks publicēta 27. oktobrī.

Metodoloģiskā informācija

Būvniecības izmaksu indeksa (BII) mērķis ir atspoguļot vidējās tendences būvniecības resursu cenu pārmaiņās. BII ir ielaides (input) cenu indekss; tas parāda cenu pārmaiņas galvenajiem būvniecībā ieguldītajiem resursu veidiem.

2022. gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 200 būvuzņēmumu un vairāk nekā 50 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos izmanto arī būvmateriālu cenas, kuras uzņēmumi sniedz ražotāju cenu indeksu rūpniecībā un importa cenu indeksa aprēķiniem. Papildus aprēķinos izmanto reģistrētās patēriņa cenas būvmateriāliem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2021. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 88,2 % no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. eiro gadā, no tiem 34,1 % uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

0
Dalījušies