Būvniecības izmaksu līmenis gada laikā palielinājās par 19,6 %

2022. gada oktobrī, salīdzinot ar 2021. gada oktobri, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par 19,6 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Būvmateriālu cenas palielinājās par 24,7 %, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 18,4%, bet strādnieku darba samaksa pieauga par 10,4%.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas

(procentos pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

2022. gada oktobrī, salīdzinot ar septembri, būvniecības izmaksu līmenis palielinājās par 0,9 %. Būvmateriālu cenas, kā arī mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas palielinājās par 1,0 %, bet strādnieku darba samaksa – par 0,4 %.

Oktobrī būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja cenu pieaugums smiltīm, preču betonam, kā arī dolomīta šķembām un sausiem javas maisījumiem.

Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2022. gada novembrī tiks publicēta 28. decembrī.

Metodoloģiskā informācija

Būvniecības izmaksu indeksa (BII) mērķis ir atspoguļot vidējās tendences būvniecības resursu cenu pārmaiņās. BII ir ielaides (input) cenu indekss; tas parāda cenu pārmaiņas galvenajiem būvniecībā ieguldītajiem resursu veidiem.

2022. gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 200 būvuzņēmumu un vairāk nekā 50 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos izmanto arī būvmateriālu cenas, kuras uzņēmumi sniedz ražotāju cenu indeksu rūpniecībā un importa cenu indeksa aprēķiniem. Papildus aprēķinos izmanto reģistrētās patēriņa cenas būvmateriāliem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2021. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 88,2 % no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. eiro gadā, no tiem 34,1 % uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

0
Dalījušies