1. ceturksnī IKP pēc ātrā novērtējuma palielinājies par 5,9 %

2022. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2021. gada 1. ceturksni, iekšzemes kopprodukts (IKP) pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem ir palielinājies par 5,9 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes ātrais novērtējums.

Pēc provizoriskām aplēsēm IKP ietekmēja kritums ražojošajās nozarēs par 0,2 % un pakalpojumu nozaru pieaugums par 6,3 %.

Salīdzinot ar 2021. gada 4. ceturksni, pēc sezonāli un kalendāri koriģētajiem datiem IKP palielinājies par 2,1 %.

 

IKP izmaiņas salīdzināmajās cenās

(procentos)

Izvērsts ziņojums par precizēto IKP apjomu un izmaiņām 2022. gada 1. ceturksnī tiks publicēts 31. maijā.

Metodoloģiskā informācija

IKP ātrā novērtējumā izmantotās aprēķinu metodes ir līdzvērtīgas iepriekšējos periodos pielietotajām.

COVID-19 krīze laikrindu analīzes jomā ir uzskatāma par notikumu, kas nav sezonāls, līdz ar to krīzes ietekme ar sezonālo koriģēšanu netiek izslēgta no datiem. Jāņem vērā, ka krīzes laikā gan nekoriģēti, gan sezonāli koriģēti dati potenciāli var tikt pakļauti lielākām datu revīzijām nekā tas ir bijis pirmskrīzes periodā

0
Dalījušies