Vienojas par elektronisko sakaru nozares attīstību turpmākajiem četriem gadiem

Apvienoto Nāciju Starptautiskās Telesakaru savienības (The International Telecommunication Union, turpmāk – ITU) Pilnvaroto pārstāvju konferencē Latvija atbalstīja organizācijas darbības pamatnostādnes, tostarp globālo elektronisko sakaru nozares regulējumu, organizācijas stratēģiju un ITU standartus nākamajiem četriem gadiem. Tāpat vienoti ar Eiropas un citu reģionu valstīm Latvija nodrošināja Krievijas Federācijas neievēlēšanu ITU vadībā.

Pārstāvot Latvijas elektronisko sakaru nozares intereses, Latvijas delegācija piedalījās ITU Pilnvaroto pārstāvju konferencē, kas no 2022. gada 26. septembra līdz 14. oktobrim notika Bukarestē, Rumānijā.  Konferences ietvaros 193 dalībvalstis diskutēja par nozares ilgtspējīgas attīstības izaicinājumiem, vienojās par regulējuma izmaiņām un jauniem standartiem, kā arī ievēlēja jaunu organizācijas vadību, kas strādās nākamos četrus gadus. Tāpat dalībvalstis apstiprināja ITU nākamo četru gadu vispārējo politiku, darbības stratēģiju un finanšu plānu.

“Elektronisko sakaru nozares izaugsmi globālā un arī nacionālā līmenī ietekmē ne tikai inovācijas un augsto tehnoloģiju attīstība, bet arī drošības jautājumi un ģeopolitiskā situācija. Lietuvas pārstāvja Tomasa Lamanauska (Tomas Lamanauskas) ievēlēšana ITU ģenerālsekretāra vietnieka amatā iezīmē panākumus Eiropas Savienībai un uzticēšanos Baltijas valstīm. Savukārt atbalsts Ukrainai un Krievijas Federācijas neievēlēšana ITU vadībā apliecina dažādu reģionu valstu saliedētību,”  komentē Latvijas delegācijas vadītāja, Satiksmes ministrijas valsts sekretāre Ilonda Stepanova.

I.Stepanova parakstīja konferences gala dokumentu (Final Act), apliecinot Latvijas atbalstu ITU vispārējai politikai, organizācijas darbības stratēģijai un noteiktajam finanšu plānam nākamajiem četriem gadiem.

Konferencē pieņemti lēmumi par jautājumiem, kas skar tādus tematus kā lietu interneta (Internet of Things) izmantošana viedo pilsētu un kopienu attīstībā, mākslīgais intelekts, atbalsta sniegšana mazo un vidēju uzņēmumu attīstībai attālās teritorijās, īpaši attīstības valstīs, pieejamības veicināšana personām ar īpašām vajadzībām, ITU loma bērnu aizsardzībā tiešsaistē un moderno tehnoloģiju atbalstā jaunatnes izaugsmē, nepieciešamība pēc inovatīviem risinājumiem mobilo ierīču zādzību apkarošanā, sabiedrības informētības veicināšana par elektromagnētiskajiem laukiem.

Latvijas delegācijas sastāvā konferencē piedalījās Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un VAS “Elektroniskie sakari” pārstāvji.

0
Dalījušies