ANO balsojumā pārliecinošs dalībvalstu vairākums nosoda Krievijas Federācijas nelikumīgo Ukrainas teritoriju aneksiju

2022. gada 12. oktobrī Ņujorkā ANO Ģenerālā asambleja (ĢA) ārkārtas speciālā sesijā pieņēma rezolūciju “Ukrainas teritoriālā integritāte: aizstāvot Apvienoto Nāciju Organizācijas statūtu pamatprincipus”.

Ar šo rezolūciju tiek pausts pārliecinošs ANO dalībvalstu vairākuma nosodījums Krievijas Federācijas nelikumīgi organizētajiem referendumiem Ukrainas starptautiski atzītajās teritorijās, tādējādi mēģinot anektēt Ukrainas Doneckas, Hersonas, Luhanskas un Zaporižjas apgabalus.

Rezolūcija aicina visas valstis, starptautiskās organizācijas un ANO specializētās aģentūras neatzīt Krievijas Federācijas nelikumīgi organizēto referendumu rezultātus un pieprasa, lai Krievijas Federācija nekavējoties un bez nosacījumiem atsauc savus 2022. gada 21. februāra un 29. septembra lēmumus, kas saistīti ar minēto Ukrainas apgabalu statusa maiņu. 

Rezolūcija atkārtoti pieprasa nekavējoties pārtraukt militārās aktivitātes Ukrainā un izvest Krievijas karaspēku no Ukrainas teritorijas. Tiek pausts stingrs atbalsts Ukrainas suverenitātei, neatkarībai, vienotībai un teritoriālajai nedalāmībai tās starptautiski atzītajās robežās.     

Balsojumā rezolūciju atbalstīja 143 valstis. Krievija, Baltkrievija un vēl 3 valstis balsoja pret, savukārt 35 valstis atturējās, bet 10 nepiedalījās balsojumā.

Latvija šajā ANO ĢA ārkārtas sesijā Baltijas un Ziemeļvalstu vārdā stingri nosodīja Krievijas agresiju un tās īstenoto brutālo uzbrukumu Ukrainai, kuru atbalsta Baltkrievijas režīms. Paziņojumā tika pieprasīts nekavējoties pārtraukt Krievijas īstenotās militārās darbības, izvest visus Krievijas militāros spēkus no Ukrainas, kā arī kopīgi stingri noraidīt Krievijas īstenotos referendumus un nelikumīgo Ukrainas teritoriju aneksiju. Latvija uzsvēra Krievijas īstenoto starptautisko likumu un ANO statūtu pamatprincipu klaju ignoranci, norādot, ka Krievijas īstenotie kodoldraudi ir nepieņemami. Paziņojuma teksts atrodams šeit.

 

Informācijai

Šis jautājums tika skatīts ANO ĢA pēc tam, kad 30. septembrī Krievija ANO Drošības padomē piemēroja veto tiesības līdzīgam rezolūcijas projektam, kurā tika nosodīta Krievijas veiktās Ukrainas teritoriju aneksija. Rezolūciju Drošības padomes balsojumā atbalstīja desmit ANO Drošības padomes valstis. Ķīna, Indija, Brazīlija un Gabona no balsošanas atturējās.

Kopš 2022. gada 24. februāra ANO ĢA ir pieņēmusi četras būtiskas rezolūcijas saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā – rezolūciju, kas nosoda Krievijas agresiju; rezolūciju par humāno situāciju Ukrainā; rezolūciju par Krievijas dalības ANO Cilvēktiesību padomē apturēšanu un šo rezolūciju par Krievijas nelikumīgo Ukrainas apgabalu aneksiju.

Pēc Krievijas īstenotās Krimas aneksijas 2014. gadā 100 ANO Ģenerālās asamblejas valstis atbalstīja rezolūciju, kurā tika uzsvērts atbalsts Ukrainas teritoriālajai nedalāmībai.

0
Dalījušies